Елеазар Хараш - Цитати

В тази категория има 4 цитата.

- Кой може да просвещава хората?
- Само този, който е постигнал реализация. Само този, който живее в Истината.
Елеазар Хараш

Думите създават съдбите. Те са същества - те дишат, облагородяват, одухотворяват, обожествяват или провалят човека и отнемат пътя му.
Елеазар Хараш

Не критикувай света сине мой, за да не изгубиш правилното си наблюдение.
Елеазар Хараш

Ти нямаш дом, приятелю. Ти си скитник. И в този, и в онзи свят ти търсиш все ненужни неща. Има само един дом. Това е твоята Любов. Ако имаш Любов, ти имаш Душа. Душата е твоят дом.
Елеазар Хараш