Пол Фармър - Цитати

В тази категория има 1 цитат.

Идеята, че нечий живот е по-малко значим от друг, е коренът на всичко, което не е наред със света.
Пол Фармър