Цицерон - Цитати

Марк Тулий Цицерон е римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул 63 пр.н.е. Известен е като най-големият стилист на латинската проза. В тази категория има 27 цитата, подредени в 3 страници.

Да загинеш насилствено в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото.
Цицерон

Да живееш значи да мислиш.
Цицерон

Приятен е споменът за отминали несгоди.
Цицерон

Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживения живот е вечен.
Цицерон

Плодът на услугата е самата услуга.
Цицерон

Благото на народа е най-големият закон.
Цицерон

Гладът е най-добрата подправка към яденето.
Цицерон

Често човек е най-злият враг на самия себе си.
Цицерон

Дори и в мислите не се побира, че е имало време, когато не е имало никакво време.
Цицерон

Нищо не оскърбява така един приятел, както недоверието: защото какво е приятелството, ако не единство на две души? А къде е това единство без доверие.
Цицерон