Тази част от душата си, която влагаме в нашите произведения, никога не я влагаме в нашия живот.
Жозеф Жубер

Подобни

Правосъдието е правото на най-хитрия.
Жозеф Жубер

Когато виждам съвременните млади хора, аз си мисля, че небето е пожелало да унищожи земята.
Жозеф Жубер

Този, у когото има въображение, но няма знания, има крила, но няма крака.
Жозеф Жубер

Удивителното ни удивлява само веднъж, а възхитителното всеки път ни възхищава все повече и повече.
Жозеф Жубер

Разумът може да ни подскаже, какво следва да избегнем, и само сърцето ни казва, какво трябва да правим.
Жозеф Жубер

Добрите времена ни правят по-добри, отколкото сме, а лошите - по-лоши.
Жозеф Жубер

Мечтите представляват половината от действителността.
Жозеф Жубер

Онези, които постъпват строго, където не трябва, не могат да постъпят строго, където трябва.
Жозеф Жубер

Някои намират енергия само в покоя, а други - покой само в движението.
Жозеф Жубер

Снизхождението е присъщо на справедливостта.
Жозеф Жубер