Жозеф Жубер - Цитати

Жозеф Жубер (1754-1824) е френски юрист, писател-есеист романтик и моралист, автор на множество афоризми. Най-известен става със своите афоризми, които обаче приживе никога не е публикувал. В тази категория има 81 цитата, подредени в 9 страници.

Поставянето в нелепа светлина на нещо, което не е подложено на подигравки, в известен смисъл е същото като превръщането на доброто в зло.
Жозеф Жубер

Поставянето в нелепа светлина на нещо, което не е подложено на подигравки, в известен смисъл е същото като превръщането на доброто в зло.
Жозеф Жубер

Вечерта в живота носи със себе си своя лампа.
Жозеф Жубер

Изкуството е способността да виждаш невидимото, да докосваш нематериалното и да рисуваш нещо, което няма облик.
Жозеф Жубер

Вие не можете да свикнете с факта, че не се нуждаете от нищо.
Жозеф Жубер

В когото няма поезия, той няма да я намери в нищо.
Жозеф Жубер

Главният недостатък в новите книги е в това, че те ни пречат да четем старите.
Жозеф Жубер

Възпитавайки детето е нужно да мислиш за предстоящата му старост.
Жозеф Жубер

Говорете по-тихо, за да може глухата аудитория да ви чуе по-добре.
Жозеф Жубер

Ако ние отдадем своя живот на любовта, в нас няма да остане време да за това да се жалваме или да се чувстваме нещастни.
Жозеф Жубер