Трудно е да се пребориш с желанията на сърцето; каквото иска, сърцето го преследва докрай, с цената на душата...
Лорънс Дърел

Подобни

В наше време реалността безнадеждно е излязла от мода, и ние, пишещите, трябва да разчитаме на изкуството, за да я оживи и осъвремени.
Лорънс Дърел

Но ако не можеш да живееш с надежди, то за какво живееш?
Лорънс Дърел

Дълг на всеки патриот е да ненавижда своята страна конструктивно!
Лорънс Дърел

С жената можеш да правиш само три неща. Ти можеш да я обичаш, да страдаш за нея и да я превръщаш в литература.
Лорънс Дърел

Всяко от петте чувства включват в себе си изкуство.
Лорънс Дърел

Художника със състои от три неща - от самолюбие, тщестлавие и леност.
Лорънс Дърел

Любовта е като окопна война: няма да видиш врагът, но знаеш, че е там и че е по-умно да държиш главата си по-ниско.
Лорънс Дърел

Не можеш да утешиш човек, ако реалността не дава за това никакво основание.
Лорънс Дърел

Поет - това е притежател на таланти, които не са негова безусловна собственост - това е дар даден му за ползване. Той не чете морал, но носи наслаждение.
Лорънс Дърел

Както и всички аморални хора, тя стои някъде на границата между жена и богиня.
Лорънс Дърел