Бъди винаги с мен, превърни се в какъвто и да е образ, накарай ме да полудея, само не ме оставяй в тази бездна, в която не мога да те намеря!
"Брулени хълмове", Емили Бронте

Подобни

Тая странност на моя нрав ми спечели прозвището на съзнателно безсърдечен човек; но аз най-добре зная колко незаслужено е то!
"Брулени хълмове", Емили Бронте

Доброто сърце, ще направи лицето ти красиво!
Емили Бронте

Дори и да я обича с цялата сила, на която е способно жалкото му същество, той не би могъл да я обича за осемдесет години толкова, колкото аз бих я обичал за един ден...
Емили Бронте

Една неистова любов, обсебване, зараза на душата, от която никъде не можеш да се скриеш, от която никога не можеш да избягаш. Любов по-страшна от страха, по-жива от живота. Няма думи, свещи, комплименти. Няма тела. Нито цветя и усмивки. Няма аз и ти, ние двамата. Любов, в която аз съм ти.
Емили Бронте

Аз не разбих сърцето ти - ти си го разби и с това разби и моето.
Емили Бронте

Имаш ли добро сърце, ще имаш и хубаво лице. И най-хубавото лице ще стане повече от грозно, ако сърцето е лошо.
Емили Бронте

Гордите хора пазят мъката в себе си.
Емили Бронте

Ще се връщаш към спомените си и ще мислиш, че днес си бил щастлив.
Емили Бронте

Защото, какво ли не свързвам с нея, какво ли не ми напомня за нея? Не мога да погледна към каменния под, без да видя лицето и, вдълбано в плочите. Във всеки облак, във всяко дърво, нощем в самия въздух, а денем във всичко, което погледна, винаги чувствувам нейния лик. Най-обикновеното лице, всеки мъж или жена - даже и собствените ми черти - като че ли в присмех отразяват нейните. Целият свят ми се струва като някаква страхотна сбирка от възпоминания, които ми напомнят, че е съществувала и че съм я загубил.
Емили Бронте

Дадох му сърцето си, той го взе и го измъчи до смърт, а после ми го хвърли обратно.
Емили Бронте