Безумството на храбрите - това е мъдростта на живота!
Максим Горки

Подобни

За да имаш право да критикуваш, трябва да вярваш в някаква истина.
Максим Горки

В живота винаги има място за подвизи.
Максим Горки

За човека няма и не може да има нищо по-близко от човека.
Максим Горки

Хубавата книга е просто празник.
Максим Горки

Думата е като дреха за всички факти и за всички мисли.
Максим Горки

Всички думи са родени от делата.
Максим Горки

Хубавото винаги запалва желанието за по-добро.
Максим Горки

Красотата и мъдростта са в простотата.
Максим Горки

Най-страшните хора са тези, които не знаят, какво искат...
Максим Горки

Добрият смях лекува душата.
Максим Горки