Истинският приятел е този, който предварително прощава предателството.
Вадим Панов

Подобни

Надсмивайки се над чуждата слабост, ти поставяш на показ своята собствена.
Вадим Панов

Омразата е самота.
Вадим Панов

Извинете, че ви говоря, докато ме пребивате.
Вадим Панов

Както се казва, ако парите не ви радват, значи, те не са ваши.
Вадим Панов

Прави това, което си решил, но не бягай от това, което вече не можеш да поправиш. А ако силно се страхуваш от последствията, помисли, как да ги направиш не толкова страшни.
Вадим Панов

- Скъперникът плаща два пъти. - А мъртвия въобще не плаща.
Вадим Панов

Животът е поредица от желания и само един от тях е извън нашия контрол. Смъртта.
Вадим Панов

Опитът е набор от знания за това, как не трябва да се държиш при обстоятелства, които никога не се повтарят.
Вадим Панов

Трябва да се прощаваш лице в лице, особено ако е завинаги.
Вадим Панов

Ученето е изучаване на правилата, но опитът е изучаване на изключенията.
Вадим Панов