Когато на благородният мъж се сгромолясва нещастието, първото което прави е да каже на съдбата "благодаря" и да опита да извлече полза от новите обстоятелства.
Борис Акунин

Подобни

Преди само предполагах, че животът ми няма да бъде същият като на всички, а пълен с чудеса. Отсега нататък знаех със сигурност: животът е чудо.
Борис Акунин

О, те наистина казват: животът - на някого равното полето, а на друг тъмната гора.
Борис Акунин

За всеки закон има надбавка, за всяко правило е изключение. Защото писмото не е по-важно от живата душа и човешката съдба не се отписва във всеки указ.
Борис Акунин

Благородният мъж моли за спасение само Бога. И то само в тези случаи, в които вярва в него.
Борис Акунин

Никой не е имунизиран от глупава катастрофа, която ще сложи край на най-безупречните, изчислени до най-малките подробности предприятия.
Борис Акунин

Крайна жестокост е обратната страна на страхливоста.
Борис Акунин

Знаете ли, както казват господата доброволци, кой е бил в Европа? У дома е добре, но в чужбина е по-добре.
Борис Акунин

Кога руските босове са съжалявали хората си и са се страхували от излишната кръв?
Борис Акунин

Сърцето му е ръждясало и изгорено от несгоди...
Борис Акунин

Рядко, много рядко ще срещнете ексцентрик, чийто бизнес не е в противоречие с думата.
Борис Акунин