Погледът му се зарея над лагера. Слънцето нажежаваше праха, вятърът го вдигаше и завърташе. Вихрушките му напомняха за нея. Извърна очи на изток, към буреносния хоризонт. Но тя бе и част от небето. Вятърът се усили и огъна върховете на кокосовите палми. Но тя бе част от и от вятъра, и от палмите, и от далечните облаци... "Без жена мъжът е просто една нелепа шега." - безпомощно си мислеше Питър Марлоу и сърцето му кървеше под палещото слънце.
"Цар Плъх", Джеймс Клавел

Подобни

Още сега стани скала, в която вълните на живота ще се удрят напразно...
Джеймс Клавел

Никога не забравяй, че японците имат шест лица и три сърца. Това е тяхна поговорка - че човек имал едно лъжливо сърце в устата си, за пред целия свят, второ в гърдите си, за близки приятели и за семейството си, и трето - истинско, тайно, за което не знае никой, освен самия него.
Джеймс Клавел

Но късметът идва в резултат от много труд и внимателна подготовка, и от още нещо, а не само от рискове. Освен ако не са добре пресметнати.
Джеймс Клавел

Виж сега, писателят може да изрази на хартия една мисъл или някакво важно мнение и ако е добър, може да повлияе на хората дори хартията да е за клозет. В днешно време само той е способен да направи такова нещо - да промени света...
Джеймс Клавел

Не се тревожи за работи, за които не можеш да направиш нищо.
Джеймс Клавел

Човек има едно лъжливо сърце в устата си, за пред целия свят, второ в гърдите си, за близки приятели и за семейството си, и трето - истинско, тайно, за което не знае никой, освен самия него и освен това има и 100 лица за всеки ден по едно ново лице за пред света.
Джеймс Клавел

Слушай какво, моето момче. На този свят съществува понятието чест. Когато вършиш работа с един човек, казвай му само истината и тогава той също е длъжен да ти казва истината, иначе не би имал чест. Защитавай другите така, както очакваш те да защитят теб. Ако видиш, че човек няма чест, не се свързвай с него, защото ще те опетни. Запомни, че има хора с чест и хора без чест.
Джеймс Клавел

Аз трябва да стана на крака и да си придам вид, че съм силен. Това е единственото нещо, което те уважава. Да бъдеш силен. Да не покажеш страх.
Джеймс Клавел

Абсолютната чистота се счита за първото проявление на съвършенството.
Джеймс Клавел

За мен четиридесет години са страшна древност. Имам нужда от още осемнадесет години, за да израстна до тази възраст.
Джеймс Клавел