Жената, сложила си руж, струва ми се няма право да се гордее с ласкавите отзиви за цвета на нейното лице: тези отзиви по-скоро би трябвало да и напомнят за впечатлението, което би произвело естественият цвят на нейното лице и неговата противоположност с изкуствения руж. Нищо не представлява такова очевидно доказателство за малодушие и лекомислие като тщеславието от незаслужените похвали. Това именно наричаме тщеславие.
Адам Смит

Подобни

Управлението на една монополна компания от търговци е може би най-лошата форма на управление за всяка една страна.
Адам Смит

Трудно е да заставиш човек да вникне и разбере каквото и да било, ако неговата заработка се осигурява и без разбирането му.
Адам Смит

Всеки индивид непрестанно се стреми да намери най-изгодното приложение за капитала, с който може да се разпорежда. Наистина той се ръководи от личната си изгода, а не от онова, което е полезно за обществото. Но изследването на личната изгода естествено или по-скоро по необходимост го кара да предпочете онова приложение, което е най-изгодно за обществото... Той мисли само за собствената си печалба, но в този, както и в много други случаи, е ръководен от невидима ръка, за да служи на цел, която не е била част от неговите намерения.
Адам Смит

Най-големият прогрес в развитието на трудовите производителни сили и значителна част от изкуството, умението и съобразителността, с които той се насочва и прилага, произтичат както изглежда вследствие на разделението на труда.
Адам Смит

Самообладанието в минута на гняв е не по-малко високо оценено и не по-малко благородно, отколкото самообладанието в минута на страх.
Адам Смит

За да се създаде богатството на една страна, твърде много трябва да бъде превърнато в руини.
Адам Смит

Но борсата не следва логиката. Тя следва тайнствени приливи и отливи от масовата психология.
Адам Смит

Самообладанието в минута на гняв е не по-малко високо и не по-малко благородно, колкото и самообладанието в минута на страх.
Адам Смит

Всеки прахосник е враг на обществото, всеки пестелив човек е благодетел.
Адам Смит

С изключение на цифрите, нищо не е толкова изменчиво, колкото фактите.
Адам Смит