Единствения изход из това грозно положение, в което се намира народът, е революцията и то революция народна, незабавна, отчаяна.
Христо Ботев

Подобни

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
Христо Ботев

Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе...
Христо Ботев

...а ти трябва да плачеш със смях, да се смееш със сълзи...
Христо Ботев

...Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че всяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.
Христо Ботев

И ще бъде ден - ден първий.
Христо Ботев

Кажи ми, кажи, бедний народе,
кой те в таз рабска люлка люлее?
Христо Ботев

Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.
Христо Ботев

...Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!
Христо Ботев

Човешката борба за свобода изисква множество ръце и мозъци.
Христо Ботев

Само когато народът и човечеството се развиват исторически свободно, само тогава и личността ще намери своята свобода.
Христо Ботев