Даниел Дефо - Цитати

Даниел Дефо (роден като Даниъл Фоу, 1660 – 1731) е английски писател и журналист, станал известен с романа си Робинзон Крузо. В тази категория има 36 цитата, подредени в 4 страници.

Днес обичаме, това, което утре ще мразим; днес търсим това, от което утре ще избягваме.
Даниел Дефо

Най-доброто лекарство против чума е да бягаш от нея по-надалеч.
Даниел Дефо

Такава е човешката природа: никога не виждаме своето положение в истинската светлина, докато не го разберем от опита на по-лошо положение, и никога не ценим тези блага, които притежаваме, докато не ги загубим.
Даниел Дефо

Колко щастливи са хората, че те не могат да четат в чуждите сърца!
Даниел Дефо

Да се огънете под тежестта, означава само да я увеличите.
Даниел Дефо

Да излъжеш дявола не е грешно.
Даниел Дефо

На човек не му достига мъдрост да се успокои от достигнатото.
Даниел Дефо

Да отпуснеш ръце означава да се признаеш за победен.
Даниел Дефо

Нуждата изостря изобретателноста.
Даниел Дефо

Глупакът за това е и глупак, понеже не слуша разумни съвети.
Даниел Дефо