Генадий Малкин - Цитати

Генадий Малкин е лекар и рускопишещ афорист от еврейски произход, роден в Русия, но преселил се след демократичните промени в Израел. В тази категория има 125 цитата, подредени в 13 страници.

Най-доброто алиби е: да бъдеш жертва.
Генадий Малкин

Завещават се добродетели, но се наследяват... пороци.
Генадий Малкин

Колко често гледната точка не съвпада с опорната точка!
Генадий Малкин

Ако хората отново станат маймуни, то за тях вече няма да стигнат дървета.
Генадий Малкин

Справедливостта - това е честното разпределение на чуждото.
Генадий Малкин

Анекдотът - това е авариен хумор.
Генадий Малкин

Настроението е опората на еквилибриста.
Генадий Малкин

Действителността най-често я... измислят.
Генадий Малкин

Фюрерът - това е вожд по закон.
Генадий Малкин

Правилните решения трябва да се вземат бързо, докато не са дошли неправилните.
Генадий Малкин