Махатма Ганди - Цитати

Мохандас Карамчанд Ганди е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост. Наречен е още "Баща на нацията". В тази категория има 101 цитата, подредени в 11 страници.

Преодолявайте ненавистта с любов, неправдата с правда, насилието с търпение.
Махатма Ганди

Преодолявайте ненавистта с любов, неправдата с правда, насилието с търпение.
Махатма Ганди

Без мое съгласие никой не може да ми навреди.
Махатма Ганди

Моралът е в основата на всички неща, а истината е същноста на морала.
Махатма Ганди

Ако сърцето на човек е чисто, той винаги ще намери нужните хора и нужните средства за борба с бедствията.
Махатма Ганди

Положението на отделната личност определя съдбата на вселената.
Махатма Ганди

Любов и истина - две страни на един медал.
Махатма Ганди

За обществена работа не трябва да се плащат пари.
Махатма Ганди

Няма друг Бог, освен истината.
Махатма Ганди

Бог е любов, това е единствената истина, която аз изцяло признавам. Любовта е равна Бога.
Махатма Ганди