Много хора не си поставят високи цели, нито си избират по-хубава професия само защото не искат да чуят от близки и приятели критики или подигравки.
Наполеон Хил

Подобни

Обичайна човешка черта е да завиждаме на онези, които вече са успели, и да ги виждаме само в моменти на триумфа, като забравяме цената, която са платили. Често подозираме, че успехът им се дължи на протекции, късмет или нечисти комбинации.
Наполеон Хил

Най-практичният метод за овладяване на мисълта е навикът непрестанно да я ангажирате с дейност според предварително определен план.
Наполеон Хил

Стабилността парализира развитието и икономическия растеж както на равнището на индивидуалния човешки живот, така и на равнището на цяла държава.
Наполеон Хил

Стабилността парализира развитието и икономическия растеж както на равнището на индивидуалния човешки живот, така и на равнището на цяла държава.
Наполеон Хил

Мнението ми също узря, но го изразих мълчаливо, в тишината на сърцето си.
Наполеон Хил

Самонадеяността е мъгла, криеща истинския характер на човек от себе си. Това отслабва естествените му способности и засилва противоречията, скрити в него.
Наполеон Хил

Всички постижения, цялото придобито богатство започва с идеи!
Наполеон Хил

За да станете богат и успешен човек, е необходимо да си поставите ясна цел и да определите етапите на напредък към нея.
Наполеон Хил

Определете своите цели! Работете за достигането им! Направлявайте своите мисли, контролирайте емоциите, действайте, и вие ще станете истински творец на своята съба. Вие ще намирате нужните отговори, само ако ги търсите.
Наполеон Хил

Ако това, което сте правили дотогава, не ви носи нормални доходи, може би трябва да потърсите друго занимание, което ще ви отвори по-добри перспективи и ще ви осигури по-добри доходи?
Наполеон Хил