Петър I - Цитати

Петър I Алексеевич е последният цар на Руското царство (1682 – 1721) и първият император (1721 – 1725) на Руската империя от династията Романови. В тази категория има 27 цитата, подредени в 3 страници.

Неблагодарникът е човек без съвест и нему не бива да се вярва. По-добре явен враг, отколкото подъл ласкател и лицемер; такъв позори човечеството.
Петър I

Не за това няма да те помилвам, че си бил глупав и ленив, а заради това, че на твоя ум му е тясно край мене. На мене ми трябват изпълнителни работници.
Петър I

Знатното дворянство трябва да се оценява според годността си. Глупакът в моите очи е по-приемлив, ако е от ниско потекло, отколкото от знатно.
Петър I

В чест на Нова година да се организират украсявания на елхи, да се забавляват децата, да се спускат с шейни от високо. А възрастните на пиянството да не наблягат - за това си има други дни.
Петър I

Брадата е излишно бреме.
Петър I

Говори кратко, искай малко, отивай си бързо!
Петър I

Нареждам господа сенаторите да държат речи, не с написани, а със свои думи, за да се види глупостта на всеки.
Петър I

Всяка държава, която има само сухопътна войска, има по една ръка; а ако има и флот - има вече две ръце.
Петър I

Да забравяш службата си заради жена е непростимо. Да бъде пленник на любовница е по-лошо отколкото да си пленник на война; от неприятеля можеш да се освободиш, а при жената оковите са дълговечни.
Петър I

Ако има желание, има хиляди начини; ако няма желание - има хиляди поводи!
Петър I