Равносметката - Цитати

В тази категория има 1 цитат.

Ще ти кажа истината за хората, мой човек. Сърцата са им съвсем на място, само дето главите им са напълно излишни.
"Равносметката", Уилям Съмърсет Моъм