Сократ - Цитати

Сократ (469 пр.н.е. – 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Той създава нов клон на философията, наричана етика. В тази категория има 27 цитата, подредени в 3 страници.

Във всеки човек има слънце, само му позволете да свети.
Сократ

Най-добрата подправка към храната е гладът.
Сократ

Женен или неженен, винаги ще съжаляваш. Ако би се давало в брака време за проба, то целият свят би се ограничил само с пробата.
Сократ

На света има тъй много неща, които не са ми нужни.
Сократ

В слънцето има един недостатък: то не може да се види само себе си.
Сократ

Знам, че няма да ми повярвате, но най-висшата форма на човешкото превъзходство е задаването на въпроси на себе си и на другите.
Сократ

На хората им е по-лесно да държат на езика си горещ въглен, отколкото тайна.
Сократ

Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото.
Сократ

Колкото по-малко е нужно на човека, толкова по-близо е той до боговете.
Сократ

Това, което проумях, е прекрасно. От там си правя извод, че и това, което не съм проумял, е прекрасно.
Сократ