На чия сметка живеят хората в чуждите спомени?
Станислав Йежи Лец

Подобни

Не си пиши Кредото на оградата!
Станислав Йежи Лец

Всички окови на света правят една верига.
Станислав Йежи Лец

И къде му е тук чудото? Почитаните като божества хора с течение на времто наистина губят човешките си черти.
Станислав Йежи Лец

Мигът на осъзнаване на собствената бездарност - това е проблясък на гения.
Станислав Йежи Лец

Колкото по-малко се срещат грешките, толкова са по ценни.
Станислав Йежи Лец

За своята епоха повече говорят думите, които избягваме, от тези, с които злоупотребяваме.
Станислав Йежи Лец

Ах, ако можехме да видим живота, а не ситуацията!
Станислав Йежи Лец

Да спаси човек от устата на акули може и човекоядец.
Станислав Йежи Лец

Заекът обича цвекло - това е мнение на готвача.
Станислав Йежи Лец

Животът принуждава човек към множество доброволни постъпки.
Станислав Йежи Лец