Когато атовете се ритат, магаретата теглят.
Българска поговорка

Подобни

Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи.
Българска поговорка

Мий колкото щеш катраника, той все си е катраник.
Българска поговорка

Пари при пари отиват.
Българска поговорка

Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.
Българска поговорка

Капка катран бъчва мед разваля.
Българска поговорка

С чужди ръце горещо желязо да пипаш - не е трудно.
Българска поговорка

Черен гологан не се губи.
Българска поговорка

У всекиго се намира за една пара ум.
Българска поговорка

По-напред да добием, че тогаз да попием.
Българска поговорка

Морето с лъжица не се изчерпва.
Българска поговорка