В такива дела като войната грешките поради доброжелателност са най-лошите от всички.
Карл фон Клаузевиц

Подобни

Няма по-подходящо природно качество за ръководство и вдъхване живот на стратегическите дейности от хитростта. Хитростта предполага някакво скрито намерение, а следователно се противопоставя на прекия, прост, тоест непосредствен начин на действие, също както остроумието се противопоставя на непосредственото доказателство.
Карл фон Клаузевиц

Преследването на противника е вторият акт на победата и в повечето случаи по-важен от първия.
Карл фон Клаузевиц

Войната е опасна работа и заблужденията, имащи като свой източник добродушието, са възможно най-опасните за нея. Прилагането на физическо насилие обаче в цялата му пълнота в никакъв случай не изключва съдействието на разума; затова този, който използва подобно насилие, без да се притеснява и да щади кръвта, има огромен превес над противник, който не го прави. По този начин физическото насилие се явява като средство, а целта е да се наложи своята воля над противниковата. За надеждното достигане на тази цел ние трябва да обезоръжим врага и да го лишим от възможност за съпротивление.
Карл фон Клаузевиц

Войната се води за да не бъдем унижени или унищожени.
Ото фон Бисмарк

Има голяма разлика между борбата по време на Студената война и борбата с радикалния Ислям. Правилата вече са се променили..., но ние не сме.
Джон льо Каре

Един главнокомандващ не е предпазен от заповед на министър или на принц, намиращ се далеч от полето на действие и познаващ зле или въобще не познаващ последното състояние на нещата.
Наполеон

Не излизай с едни гърди напред, ако няма кой да ти пази гърба.
Силвия Кристъл

Съдим за един човек по отношението му към падналия. И към издигналия се.
"Белезите на страстта", Силвия Кристъл

Всеки си брули круши според дължината на пръта.
Веселин Георгиев

Плановете трябва да бъдат прости и гъвкави.
Джордж Патън