Карл фон Клаузевиц - Цитати

Карл фон Клаузевиц е германски генерал-майор, авторът на най-изучавания и цитирания трактат по военното изкуство в историята – "За войната". В тази категория има 46 цитата, подредени в 5 страници.

Колкото положението е по-безизходно, колкото повече всичко се свежда до един отчаян удар, толкова по-охотно хитростта застава редом с храбростта.
Карл фон Клаузевиц

Ние разглеждаме като свой принос в историята, не толкова онова, което мислим, а по-скоро това, как мислим.
Карл фон Клаузевиц

За да победиш е необходимо да срещнеш главните сили на противника.
Карл фон Клаузевиц

Държавник, който вижда, че войната е неизбежна и не може да реши да нанесе удар, е виновен за престъпление срещу своята страна.
Карл фон Клаузевиц

Мъжеството, на първо място, се явява първо качество при война.
Карл фон Клаузевиц

На война всичко е просто, но най-простото е изключително трудно.
Карл фон Клаузевиц

Ако абсолютното превъзходство е невъзможно да се постигне, вие умело използвате наличните ресурси, за да постигнете относително предимство в най-важния момент.
Карл фон Клаузевиц

Ако поискахме от всеки от бойците да бъде повече или по-малко военен гений, тогава нашите армии ще бъдат много малко на брой.
Карл фон Клаузевиц

Преследването на противникът е втори акт на победата и повечето случаи по-важен отколкото първият.
Карл фон Клаузевиц

Често това което представлява изключително смел акт, който в крайна сметка е единственият начин за спасение, и затова са най-съобразителното действие.
Карл фон Клаузевиц