Човек се печели с внимание. И се отблъсква с прояви на нездрав интерес.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Подобни

Не можеш да промениш миналото. Но можеш да намериш човек, който да те накара да мислиш единствено за бъдещето.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Ползата от неуспешните връзки е, че ни учат как да градим успешните.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Възможностите не се появяват. Създават се.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Ненакърненото доверие е стълбът на всяка любов.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Човек издевателства емоционално единствено над хората, които го обичат, защото само те прощават.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Трудно е да надникнеш в душата на една жена. Ако сама не те допусне там, с години ще стоиш на прага.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Посредствеността има много проявления, но най-яркото е да се самоотъждествява със значимост.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Обичаме истински, когато поривът да даваме е по-силен от желанието да получаваме.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Ние сме това, което обичаме. И онова, което отричаме.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл

Който живее в коловози, не приема онези, които се движат извън тях.
"Сърца от пепел", Силвия Кристъл