Най-сигурният начин да запазиш една тайна е да се преструваш, че тя не съществува.
Маргарет Атууд

Подобни

По количеството книги може да се съди, че той разполага с доста пари.
Маргарет Атууд

Момичета! Постигайте успехи! Ако искате да си намерите място под слънцето, развивайте своя бюст!
Маргарет Атууд

Понякога съчувствието на чуждите хора е истинска катастрофа.
Маргарет Атууд

Реалността се състои само от различни гледни точки.
Маргарет Атууд

Изглеждаше, че те имат избор. Изглеждаше, че ние тогава имахме избор. Ние сме общество, загиващо от излишъка на избор.
Маргарет Атууд

Няма нищо по-тягостно от принудителната благодарност.
Маргарет Атууд

...Обратната страна на самоотвержеността е тиранията.
Маргарет Атууд

Но не, при известни обстоятелства човек е способен на всичко.
Маргарет Атууд

...И аз си помислих, че напред ни чакат само неприятности, както бива винаги, когато единият обича, а другият - не.
Маргарет Атууд

Вървиш ли бързо, ще стигнеш далече.
Маргарет Атууд