Човек се възпитава за свобода.
Георг Хегел

Подобни

Опитът и историята учат, че народите и правителствата никога и на нищо не се научават от историята.
Георг Хегел

Тайната на щастието се изразява в способността да излизаш извън сферата на собственото "аз".
Георг Хегел

Тактичността и деликатността се изразяват в това да не говориш за неща, каквито обкръжаващите условия не позволяват.
Георг Хегел

Истински вечните произведения на изкуството остават достъпни и доставят наслада във всички времена и народи.
Георг Хегел

Ако волята се хваща само за дреболии, само за безсъдържателни неща, то тя се превръща в твърдоглавие. Това последното има само форма на характер, но не и такова съдържание.
Георг Хегел

Сред всички като цяло безнравствени отношения - отношенията към децата като към роби е най-безнравствено.
Георг Хегел

Към своите приятели трябва да бъдеш възможно най-малко дотеглив. И най-деликатното - да не искаш от своите приятели услуги.
Георг Хегел

Постепенната отмяна на робството е по-добра от внезапната.
Георг Хегел

Всяка индивидуалност трябва да управлява като аристократ, като независима и разчитаща само на себе си личност.
Георг Хегел

Истинската собствена полза се достига само чрез нравствено поведение.
Георг Хегел