Георг Хегел - Цитати

Георг Вилхелм Фридрих Хегел е един от големите мислители на немската идеалистическа философия. В тази категория има 70 цитата, подредени в 7 страници.

Човек с истински характер е този, който от една страна си поставя съществено съдържателни цели, а от друга твърдо се придържа към тези цели, понеже неговата индивидуалност би загубила своята същност, ако той бъде принуден да се откаже от тях.
Георг Хегел

Дарбата без гениалност не надвишава особено нивото на голата виртуозност.
Георг Хегел

Човек е това, което трябва да бъде едно човешко същество чрез образование.
Георг Хегел

Честта на човека се изразява в това, че по отношение на удовлетворяване на своите потребности той да зависи само от своето трудолюбие, от своето поведение и от своя ум.
Георг Хегел

Майката е гений на детето.
Георг Хегел

Едно от основните определения на принципа на честта е, че никой не трябва със своите постъпки да дава на когото и да било предимство над себе си.
Георг Хегел

Първите отношения, в които по необходимост индивидът влиза с другите, това са семейните отношения. Тези отношения наистина имат и правна страна, но тя е изцяло подчинена на моралната страна, на принципа на любовта и доверието.
Георг Хегел

Навикът е субективна необходимост.
Георг Хегел

Истината е казана на място и на време, когато е послужила за осъществяване на делото.
Георг Хегел

Идеал е всяка действителност в своята най-висша истина.
Георг Хегел