Георг Хегел - Цитати

Георг Вилхелм Фридрих Хегел е един от големите мислители на немската идеалистическа философия. В тази категория има 118 цитата, подредени в 12 страници.

Идеята не е толкова безсилна, че да породи само идея.
Георг Хегел

Понятието на темата не ни е дадено от природата. Всеки човек има пръсти, може да получи четка и бои, но това все още не го прави художник.
Георг Хегел

Който иска да достигне великото, трябва да умее да се ограничава. Който, напротив, иска всичко, той всъщност нищо не иска и нищо не достига.
Георг Хегел

Защото философията няма друг предмет освен Бог и по този начин представлява по същество рационална теология, но тъй като в службата на Божията истина е непрекъснато богослужение.
Георг Хегел

Всичко действително е разумно, а всичко разумно - действително.
Георг Хегел

Човек няма да стане господар на природата, докато той не стане господар на себе си.
Георг Хегел

Човек е безсмъртен благодарение на познанието. Познанието мисленето са коренът на неговият живот, неговото безсмъртие.
Георг Хегел

Утринното четене на вестник - своего рода реалистична утринна молитва.
Георг Хегел

Опита и историята учат, че народите и правителствата никога не се учат от историята.
Георг Хегел

Най-лошото е желанието да се предпазим от грешки.
Георг Хегел