Най-лошото чувство е разочарованието. Не е обидата, нито ревността, нито омразата. След тях остава нещо в душата. След разочарованието остава само празнота.
Ерих Мария Ремарк

Подобни

Запомнете, рано или късно на всяка жена играта и омръзва, приисква и се да се влюби.
Ерих Мария Ремарк

Любовта не трябва да се осквернява с приятелство. Краят си е край.
Ерих Мария Ремарк

Смел е само онзи, който познава и страха.
Ерих Мария Ремарк

Светът е пълен с добри хора, но ние ги забелязваме едва когато изпаднем в беда, и това компенсира до известна степен трудните мигове в нашия живот. Забележителен баланс, който кара човек в минути на отчаяние дори да повярва в един много далечен, безличен и автоматичен Бог, седящ пред командно табло. Но само в мигове на отчаяние - единствено тогава.
Ерих Мария Ремарк

Няма по-чужд човек на света от този, в когото си бил влюбен.
Ерих Мария Ремарк

Само простите неща не ни разочароват. Когато говорим за щастие, трябва да мислим за тях.
Ерих Мария Ремарк

Всеки мъж се изразява глупаво, когато не лъже една жена.
Ерих Мария Ремарк

Най-страшното е времето. Мигът, чрез който живеем и който въпреки всичко не ни принадлежи.
Ерих Мария Ремарк

Никой не си отива завинаги, когато е оставил част от себе си в другия.
Ерих Мария Ремарк

Човешкият живот е твърде дълъг за любовта. Любовта е чудесна. Но за единия от двамата тя винаги е твърде дълга. А другият, който остава сам, стои и гледа втренчено. Втренчва се като побъркан.
Ерих Мария Ремарк