Най-голямото разочарование е предателството.
Майка Тереза

Подобни

Всеки път, когато се усмихвате на някой, вие създавате любов, прекрасен подарък за другия човек.
Майка Тереза

Най-красивия подарък - прошката.
Майка Тереза

ЗАВЕТЪТ НА МАЙКА ТЕРЕЗА

Най-хубавият ден - днешният.
Най-голямата спънка - страхът.
Най-лесното нещо - да се заблудиш.
Най-голямата заблуда - че друг е виновен за неуспеха ти.
Най-трудното - да постигнеш мечтите си.
Най-непостижимото - да угодиш на всички.
Най-глупавото нещо - оправданието.
Най-голямата грешка - да паднеш духом.
Най-голямото поражение - да се предадеш без бой.
Коренът на всички злини - егоизмът.
Най-хубавото развлечение - работата.
Най-полезното нещо - опитът.
Най-безполезното нещо - мързелът.
Най-лошото поражение - отчаянието.
Най-необходимото - домашното огнище.
Най-верните приятели - родителите.
Най-големите дарители - учителите.
Най-добрите учители - децата.
Най-големият ти враг - ти самият.
Най-опасният човек - лицемерът.
Най-лошият съветник - гневът.
Най-коварните чувства - омразата и завистта.
Най-голямото щастие - да си полезен на другите.
Най-големият успех - да изкорениш недостатъците си.
Най-неприятния недостатък - лошото настроение.
От какво не можеш да избягаш - от проблемите.
Най-първата необходимост - общуването.
Най-краткият път - правилният.
Най-дългият път - да се водиш по чужд акъл.
Най-красивият подарък - прошката.
Най-добрата защита - усмивката.
Най-приятното усещане - вътрешният мир.
Най-голямото удоволствие - изпълненият дълг.
Най-голямото разочарование - предателството.
Най-обезличаващото - подражанието.
Никой не може да ти отнеме: образованието, опита и спомените.
Най-важното нещо, което носиш със себе си - умът.
Най-доброто лекарство - оптимизмът.
Най-мощната сила на света - вярата.
Най-стимулиращият дар - надеждата.
Единствената реалност - любовта.

ЖИВОТЪТ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО - ПОСРЕЩНИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ДАР - ПРИЕМИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ПРИКЛЮЧЕНИЕ - ОСЪЩЕСТВИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е МЪКА - НАДМОГНИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ДЪЛГ - ИЗПЪЛНИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ИГРА - ИЗИГРАЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е ТАЙНСТВО - ОТКРИЙ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ПЕСЕН - ИЗПЕЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е ВЪЗМОЖНОСТ - ИЗПОЛЗВАЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ - ИЗВЪРШИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ОБЕЩАНИЕ - СПАЗИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ЛЮБОВ - ОТКРИЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е КРАСОТА - ВЪЗХВАЛИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ИСТИНА - ОСЪЗНАЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е БИТКА - ПРИЕМИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ЗАГАДКА - РАЗРЕШИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ЦЕЛ - ПОСТИГНИ Я.
Майка Тереза

Колкото повече любов, мъдрост, красота и доброта откриете в себе си, толкова повече ще ги забелязвате в околния свят.
Майка Тереза

Сърце, което пламти от любов, задължително ражда радост.
Майка Тереза

Ние мислим, че любовта може да се заслужи, но за нея е достоен всеки!
Майка Тереза

Ние мислим, че противоположността на любовта е ненавистта, но всъщност това е страхът!
Майка Тереза

Да правим дребни неща от обич един към друг - като да отстъпиш място или просто да кажеш добра дума...
Не е важно колко даваме, а колко обич влагаме в даването...
Майка Тереза

Най-стимулиращият дар е надеждата.
Майка Тереза

- Какво да направите за укрепването на мира по света?
- Идете си вкъщи и обичайте семейството си!
Майка Тереза