Ерих Селигман Фром - Цитати

Ерих Селигман Фром е световноизвестен германски психоаналитик, философ-хуманист и психолог от еврейски произход. В тази категория има 3 цитата.

Вярвам че природата на човека е вкоренено противоречие, породено от условията на човешкото съществуване, което изисква търсенето на решения, които на свой ред създават нови противоречия и сега се нуждаят от отговори.
Ерих Селигман Фром

Способността ни да избираме се променя постоянно, заедно с жизнения ни опит. Колкото по-дълго време вземаме погрешни решения, толкова повече закоравява сърцето ни; колкото по-често вземаме правилни решения, толкова по-чувствително става сърцето ни - или по-точно оживява...
Ерих Селигман Фром

Бъди цел за себе си, а не средство за целите на другите хора.
Ерих Селигман Фром