Цитати за цигарите

В тази категория има 13 цитата, подредени в 2 страници.

Отказваш пиенето и цигарите - въпросът е само кое по-напред.
Венцеслав Константинов

Попитаха я защо пуши толкова много, а тя каза:
- Защото цигарите са единственото нещо, което гори за мен!
Марсел Проз

Тя искаше той да я пожелае и той я желаеше много, много повече, отколкото можеше да си представи, но това, което желаеше, не бяха нейните гърди или тялото й; беше нейната компания. Искаше да я прегърне, да стои, без да говори, докато гледа огъня или пуши следващата си цигара; това му беше достатъчно.
Паулу Коелю

На смачканата жена цигарата дава самочувствието, че е красива, горда и независима.
Венцеслав Константинов

Самоуверената жена няма нужда от цигара.
Венцеслав Константинов

Позвъни, обади се, любов!
Ти, която да си, намери ме!
Аз те чаках с години, готов
да запиша и номер, и име!
Ти мълча. Със години и с дни.
Ти не звънна, дори и погрешка.
Иззвъняха се сума жени -
ни една между тях ти не беше.
И напразно с писалка и лист
все те чаках... Ни глас, нито ласка.
Що цигари изпепелих
и на листа що глупост надрасках.
Пак съм сам... Обади се, любов!
Вън вали. И април е тъй хладен.
Телефона поглеждам (в дълбок
сън заспал). А край него - кълбо
жици, жици... Контактът - изваден...
Дамян Дамянов

КРАТКА ПЕСЕН ПРЕЗ ДЪЛГАТА НОЩ

Отново черен мрак света затрупа.
Изви вихрушка яростна и зла.
Прозорецът ми с трясък се начупи
и звъннаха в сърцето ми стъкла...
И свети само моята цигара...
Къде си в бурята? С кого?... Не знам!
...О, нека и с друг да те завари -
в такава нощ е страшно да си сам.
Дамян Дамянов

Момиче с татуировки, обеци на веждите и цигара в ръка - готово за живота.
Венцеслав Константинов

- Никога не се жени за жена със сламеноруси коси, Дориан - забеляза той, след като всмукна няколко пъти от цигарата си.
- Защо, Хари?
- Защото са прекалено сантиментални.
- Но аз обичам сантименталните хора.
- Най-добре е изобщо да не се жениш, Дориан. Мъжете се женят от скука, а жените се омъжват от любопитство. И едните и другите остават разочаровани.
"Портретът на Дориан Грей", Оскар Уайлд

Ако изпушиш три цигари наред, четвъртата ще ти се стори безвкусна. Ако прекараш две нощи в любов, третата ще те отегчи. А нейните цигари и нейната любов от 10 години бяха едни и същи.
"Тютюн", Димитър Димов