Много е важно да не спираш да задаваш въпроси. Любопитството не случайно е дадено на човека. Умните хора винаги задават въпроси. Питайте себе си и другите хора, за да намерите решението. Това ще ви позволи да научавате новото и да анализирате собствения си ръст.
Алберт Айнщайн

Подобни

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.
Алберт Айнщайн

Стремете се НЕ да бъдете успешни, стремете се да бъдете полезни.
Алберт Айнщайн

Никога не мисля за бъдещето. То само ще дойде достатъчно скоро.
Алберт Айнщайн

Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?
Алберт Айнщайн

Две неща са нужни за нашата работа: неуморна издръжливост и готовността да изхвърлиш нещо, в което си вложил много време и труд.
Алберт Айнщайн

Който обича да марширува, напразно има мозък в главата - гръбначният му е напълно достатъчен.
Алберт Айнщайн

Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате.
Алберт Айнщайн

Ако A е успехът в живота, то тогава A е равно x + y + z, където x е работата, y е забавлението, а z е да си държиш устата затворена.
Алберт Айнщайн

Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.
Алберт Айнщайн

Когато се спънеш в любовта, не е трудно да се изправиш. Но когато се влюбиш истински, падаш в плен, от който няма спасение.
Алберт Айнщайн