Да се прави всичко, което е угодно на душата.
Плавт

Подобни

Плътно затворено сърце. - т.е. безсърдечност, безмилостност, безчувственост.
Плавт

За умния е достатъчно. - т.е. и от малкото схваща и разбира.
Плавт

Спокойствието е най-доброто оръжие срещу грижите.
Плавт

Целият е кожа и кости. - т.е. мършав, слаб, гладен...
Плавт

Да копаеш кладенец, когато жаждата е вече в гърлото.
Плавт

Сам човек не може да знае всичко.
Плавт

Туниката е по-близо (до тялото) от плаща.
Плавт

Не се заставяй да чакаш.
Плавт

Никой не е любопитен, без да бъде зложелателен.
Плавт

За човека е свойствено да обича, за човека е свойствено да се извинява.
Плавт