Да правиш всичко само за себе си съвсем не означава да постъпваш против общото благо.
Епиктет

Подобни

Мъдрецът се предпазва от самия себе си така, както се предпазва от неприятеля и разузнавача.
Епиктет

Поддаващият се на някакъв порок има склонност да порицава другите.
Епиктет

Въпреки, че познавам много богаташи, аз въобще не съм богат.
Епиктет

Колкото повече твоят събеседник се заблуждава, толкова по-важно и желателно е той да разбере и оцени онова, което ти искаш да му докажеш.
Епиктет

Колкото са по-редки удоволствията, толкова са по-приятни.
Епиктет

Когато някой е лош заради външни фактори, той е добър.
Когато някой е добър заради външни фактори, той е лош.
Инав

Много национални герои са платили цената, данъка... със своята смърт, за доброто на народа.
Инав

Човешката доброта никога не е отслабвала силата или смекчавала издържливостта на един свободен народ. Една нация не е необходимо да бъде жестока, за да бъде непоколебима.
Франклин Рузвелт

Няма как да опознаеш доброто, ако не си опазнал злото.
Инав

Най-висшата форма на човешка интелигентност е способността да наблюдаваш,без да съдиш.
Джиду Кришнамурти