Колкото повече твоят събеседник се заблуждава, толкова по-важно и желателно е той да разбере и оцени онова, което ти искаш да му докажеш.
Епиктет

Подобни

Колкото са по-редки удоволствията, толкова са по-приятни.
Епиктет

Големите империи винаги са се отнасяли високомерно към малките народи, ...и днес вече ги няма! А Малките си съществуват и до сега!

Дока го се настрои на нужната вълна, течението отвлече.
Веселин Георгиев

Преживял е един период на застой и няколко на запой.
Валентин Домил

И като си помисли човек, че на огъня, който Прометей е откраднал от боговете, са изгорили Джордано Бруно!
Станислав Йежи Лец

Колкото повече хапчета гълтате, толкова по-малко горчиви ви се струват те.
Владимир Хочински

Стремежът към съвършенство е неизлечим порок.
Венцеслав Константинов

Не ми трябва да ходя в Рая! Искам просто да се махна от Ада - България...
Росен Марков

Ласкателството атакува честността нежно и грациозно - което му прави чест.
Юлия Леонтиева

Едно проклятие ми тежи: аз не мога да почувствувам близостта на хората. И когато някой се стреми да ме целуне от любов - аз тръпна погнусен от предубеждението, че той нарочно иска да ми предаде някаква страшна болест.
Димитър Подвързачов