Неустоимите мъже не отправят еднозначни предложения. Не бързат да те отведат в леглото си. Не интимничат с искреността ти.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Подобни

Който чупи задръжки, изгражда бариери.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Жена се печели с гарнирано с упорство внимание. Мъж - с добре премерено безразличие.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Никой мъж не е в състояние да открадне нечия жена, ако тя е щастлива.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Когато не можеш да купиш нещо, трябва да го спечелиш.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Телата си приличат. Душите - рядко. Умовете - никога.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Един мъж е толкова по-дълбоко обсебен от една жена, колкото по-голямо е разстоянието, на което самата тя го държи от себе си.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Човек сам решава в кои войни да участва. Моята война си ти, Амели. И знаеш ли кое е най-ужасното? Че ти си не само трофеят, който се опитвам да завоювам. Ти си и врагът, пред когото съм изправен. Ти си противникът, когото трябва да сразя. Трябва да се преборя със съмненията ти, с терзанията ти, с нерешителността ти. Воювам всеки ден в продължение на години и не съм завладял още нито милиметър територия. Каквото и да направя, винаги се оказвам извън границата на делника ти.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Всяка жена има нужда от свобода. И от мъж, който да слага тази свобода в граници.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Най-трудно зарастват раните, нанесени в гръб.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Колкото и да са опитни в любовната игра, някои мъже не проумяват, че жената, към която отчаяно се стремят, за нищо на света не би натоварила съзнанието си с тежестта на едно евтино, мимолетно и безсмислено приключение.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл