Ако нещо действа някъде, то действа навсякъде.
Уейн Дайър

Подобни

Каквото дадем, това ни се връща.
Уейн Дайър

Идваш на този свят с малко голо телце, а ако имаш късмет, напускаш го в голямо сбръчкано тяло.
Уейн Дайър

Настоящето е работещото звено на твоя живот.
Уейн Дайър

Когато, осъждаш другите, всъщност съдиш самия себе си.
Уейн Дайър

Влез в спокойното уединение на своя ум. Именно там ще откриеш Бога.
Уейн Дайър

Да не прощаваш значи да не разбираш принципите на Вселената и твоето място в нея.
Уейн Дайър

Вътрешната отдаденост, насочена към собственото ти съвършенство, е материалът, от който се творят чудеса.
Уейн Дайър

Вътре в теб е царството на ведростта, способно да ти даде цялото благоденствие, което би могъл да си пожелаеш.
Уейн Дайър

В неограничения свят на мисълта всичко е възможно.
Уейн Дайър

Изобилието идва, когато обичаме това, което правим.
Уейн Дайър