За Вселената ти си повече от това, което е тя за теб.
Витко Бабаков

Подобни

Късно цъфналото цвете чака пчела отдалеч...
Витко Бабаков

Да живееш достойно, значи да отстояваш блестящо съдбата си.
Витко Бабаков

Не ставаш по-дълбок като си вдигаш нивото.
Витко Бабаков

Просек е този, от който животът не е взел своето.
Витко Бабаков

И крак да изгубиш по пътя на твоя живот, пак ще настъпиш всичките му трънчета.
Витко Бабаков

Мисълта заглъхва в дълбокия смисъл.
Витко Бабаков

Ранимият чеше заздравялото през бронята си.
Витко Бабаков

Щастливите мигове издебват праведния в съня му.
Витко Бабаков

Намираш ли път към себе си, на връщане налучкваш пътеки към другите.
Витко Бабаков

Всичко е следа по пътя и пътят е следа във всичко.
Витко Бабаков