Обичайте враговете си, защото те са инструментите на вашата съдба.
Джоузеф Камбъл

Подобни

Проблемът е само в това да се придаде духовно значение на съвременния свят, или по-скоро, само да се даде възможност на всеки човек, мъж и жена да постигне пълнотата на човешката зрялост в съвременния живот.
Джоузеф Камбъл

Ако ще имате история, имайте голяма история или изобщо няма такава.
Джоузеф Камбъл

Не можеш да кажеш, че животът е безполезен, защото завършва в гроба.
Джоузеф Камбъл

Образът на Бог е вашето последно препятствие пред религиозно преживяване.
Джоузеф Камбъл

Ако паднете... гмурнете се.
Джоузеф Камбъл

Щастливият завършек на приказка, мит и божествена комедия на душата не трябва да се разглежда като противоречие, а като превъзходство над вселенската трагедия на човека.
Джоузеф Камбъл

Митологията е песента. Това е полетът на въображението, вдъхновен от енергията на тялото.
Джоузеф Камбъл

Живота няма смисъл. Ти сам ще намериш смисъла. Смисъла на живота е в това, което ти назовеш. Самият живот е смисъла.
Джоузеф Камбъл

Подобно на щастливите семейства, всички митове и спасения на света си приличат едно на друго.
Джоузеф Камбъл

Нуждаем се от митове, които ще идентифицират индивида не с неговата местна група, а с планетата.
Джоузеф Камбъл