Джоузеф Камбъл - Цитати

Джоузеф Камбъл е американски професор, писател, редактор и оратор. Оказва значително въздействие върху американската популярна култура от втората половина на 20 век. В тази категория има 43 цитата, подредени в 5 страници.

Вие ставате зрели, когато станете авторитет на собствения си живот.
Джоузеф Камбъл

Сънят е персонифициран мит, а митът е деперсонализиран сън.
Джоузеф Камбъл

Бог е метафора за това, което надхвърля всички нива на интелектуалната мисъл. Това е толкова просто.
Джоузеф Камбъл

Бракът... не е любовна връзка; той е изпитание.
Джоузеф Камбъл

Ритуалът е въвеждането на мита.
Джоузеф Камбъл

Трагедията е незавършена комедия.
Джоузеф Камбъл

Съновидението е персонифициран мит, а митът е деперсонифицирано съновидение.
Джоузеф Камбъл

Бракът не е проста любовна връзка, това е изпитание, а изпитанието е жертва на егото за връзка, в която двама са се превърнали в едно.
Джоузеф Камбъл

Компютрите са като старозаветните богове; много правила и никаква милост.
Джоузеф Камбъл

Където се спънеш и паднеш, там ще намериш злато.
Джоузеф Камбъл