Единствената грешка почти винаги е, че смятаме нашата гледна точка за единствено вярна. За глухия всички, които танцуват, са луди.
Хорхе Букай

Подобни

Най-невероятното е, че има хора за всичко. Има мъже за закръглените, за аскетичните, за енергичните, за глупавите, за разточителните, за пестеливите, за кокетните, за чувствените и - с малко късмет - дори за умните жени.
Хорхе Букай

Не трябва да се страхуваме от разстоянията. И отдалеч можеш да обичаш, и от близо можеш да се разделиш.
Хорхе Букай

Вината е намордник, който е по мярка само на онези, които не хапят.
Хорхе Букай

Искам да ме изслушваш, без да ме съдиш. Искам мнението ти, не съвет.
Искам да ми вярваш, без да изискваш. Искам помощта ти, но не и да решаваш вместо мен.
Искам грижите ти, но не и да ме обезличаваш. Искам да ме гледаш, без да проектираш твоите неща у мен.
Искам прегръдката ти да не ме задушава. Искам да ме окуражаваш, без да ме насилваш.
Искам да ме подкрепяш, без да се нагърбваш с мен. Искам да ме защитаваш без лъжи.
Искам да си близо, без да ме завземаш.
Искам да познаваш моите черти, които най-силно те отвращават. Искам да ги приемеш, без да се опитваш да ги промениш.
Искам да знаеш... че днес можеш да разчиташ на мен... Безусловно.
Хорхе Букай

Искам да ме научиш да говоря за разочарованията ни без укори.
Искам да се научиш да ми вярваш, без да изискваш.
Искам да те науча да ми помагаш, без да решаваш вместо мен.
Искам да се науча да споря с теб, без да се карам.
Искам да ме научиш да се грижа за теб, без да те обезличавам.
Искам да се науча да се науча да те възприемам, без да проектирам проблемите си върху теб.
Искам да те науча да ме прегръщаш, без да ме задушаваш.
Искам да се науча да се доближавам до теб, без да те обсебвам.
Искам да ме научиш да подсилвам уменията ти.
Искам да те науча да разбираш ограниченията ми.
Искам... след наученото от мен за теб и от теб за мен да можем да се изберем взаимно още веднъж.
Както в онзи ден, но по-добре... защото днес това, което най-много искам, е да знам, че си щастлив, когато си без мен. И още по-щастлив, когато сме заедно.
Хорхе Букай

- Белег?
- Да.
- Завинаги?
- Завинаги.
- В такъв случай... не се ли превъзмогва?
- Превъзмогва се, но не се забравя.
Хорхе Букай

В случай че не ме обичат, предпочитам да ми го кажат и да си тръгнат. А ако не се осмелят да ми го съобщят, нека си идат в мълчание. В това мое искане няма злонамереност, нито обида - чисто и просто не желая да съм край хора, които не искат да бъдат с мен.
Хорхе Букай

Предпазливостта не е липса на доверие; означава да бъдеш нащрек, да имаш способността да виждаш нещата каквито са, независимо дали онова, което е пред очите ти, ти харесва, или не.
Хорхе Букай

Не вини хората, че са те разочаровали. Вини себе си за големите си очаквания от тях.
Хорхе Букай

Връзките изискват усилия, а любовните връзки изискват още по-големи усилия. Но си струва, защото, след като преминем през трудностите, вече не сме същите, "вече сме пораснали, станали сме по-съзнателни и по-завършени".
Хорхе Букай