В любовта е важен полетът, а не целта. Посоката, а не разстоянието. Интензивността на преживяването, а не неговата разточителност.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Подобни

Най-силното оръжие на една жена е нейната беззащитност.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Човек не трябва да робува на чуждите представи за щастие.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Разголването на душата е изключително възбуждащо, когато го правиш пред човек, който ще съзерцава голотата ти, без да издевателства над нея.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Всеки, който си играе с чувствата, някога ще бъде победен.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Неустоимите мъже не отправят еднозначни предложения. Не бързат да те отведат в леглото си. Не интимничат с искреността ти.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Който чупи задръжки, изгражда бариери.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Жена се печели с гарнирано с упорство внимание. Мъж - с добре премерено безразличие.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Никой мъж не е в състояние да открадне нечия жена, ако тя е щастлива.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Когато не можеш да купиш нещо, трябва да го спечелиш.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл

Телата си приличат. Душите - рядко. Умовете - никога.
"Плътта на пеперудата", Силвия Кристъл