Това беше най-хубавото време, това беше най-лошото време, това беше векът на мъдростта, това беше векът на глупостта, епоха на вяра, епоха на безверие, години на светлина, години на мрак, пролетта на надеждата и зимата на отчаянието; всичко беше пред нас, пред нас нямаше нищо, всички вървяхме право към небето, всички вървяхме право в обратната посока...
Чарлз Дикенс

Подобни

На този свят има полза от всеки, който облекчава товара на другите.
Чарлз Дикенс

Тъгата и скръбта лесно се предава от човек на човек, но все още няма на Земята нещо толкова заразително, като смеха и веселото разположение на духа.
Чарлз Дикенс

За великите души не съществуват дреболии.
Чарлз Дикенс

Няма по-жестоко разкаяние, отколкото безполезното разкаяние.
Чарлз Дикенс

Не са ли сълзите сърдечната роса?
Чарлз Дикенс

Вярата ми в хората, които управляват, общо взето, е незначителна. Вярата ми в хората, които се управляват, общо казано, е безкрайна.
Чарлз Дикенс

Не отстъпвайте пред трудностите. Гледайте ги право в лицето. Виж, докато не спечелиш.
Чарлз Дикенс

Човек е роб на навиците.
Чарлз Дикенс

Хората, занимаващи се с благотворителност, са разделени в две категории: някои не правят нищо, но правят много шум, докато други правят страхотна работа, но без никакъв шум.
Чарлз Дикенс

За гордите натури, може би, няма нищо по-нетърпимо, от гордостта на другите хора.
Чарлз Дикенс