Бъръс Фредерик Скинър - Цитати

Бъръс Скинър (също известен като Боби Скинър) е американски психолог-бихевиорист. В тази категория има 67 цитата, подредени в 7 страници.

Ако светът иска да спести някоя част от своите ресурси за в бъдеще, той трябва да намали не само потреблението, но и броя на потребителите.
Бъръс Фредерик Скинър

Учителите трябва да се научат как да преподават... те трябва само да бъдат научени на по-ефективни начини на преподаване.
Бъръс Фредерик Скинър

Начинът, по който се извършва положителната подкрепа, е по-важен от количеството.
Бъръс Фредерик Скинър

Старостта е по-скоро като друга държава. Ще ви хареса повече, ако сте се подготвили преди да тръгнете.
Бъръс Фредерик Скинър

Нека хората бъдат щастливи, информирани, сръчни, добре възпитани и продуктивни.
Бъръс Фредерик Скинър

Обществото атакува рано, когато индивидът е безпомощен.
Бъръс Фредерик Скинър

Ако сте на възраст, не се опитвайте да се промените, променете обкръжението си.
Бъръс Фредерик Скинър

Идеалът на бихевиоризма е да се премахне принудата: да се прилага контрол чрез промяна на околната среда по такъв начин, че да се засили видът на поведение, което е от полза за всички.
Бъръс Фредерик Скинър

Азбуката беше велико изобретение, което даде възможност на хората да съхраняват и да научат с малко усилия онова, което другите са научили по трудния начин - тоест да се учат от книги, а не от пряк, вероятно болезнен контакт с реалния свят.
Бъръс Фредерик Скинър

Никоя теория не променя това, за което става дума; човек остава това, което винаги е бил.
Бъръс Фредерик Скинър