Джон Кейнс - Цитати

В тази категория има 32 цитата, подредени в 4 страници.

Работя за правителство, което презирам за цели, които смятам за престъпни.
Джон Кейнс

Хората не винаги ще умрат тихо.
Джон Кейнс

Няма да имаме повече катастрофи в нашето време.
Джон Кейнс

Капитализмът е поразителното вярване, че най-нечестивите от хората ще направят най-нечестивите неща за най-доброто благо от всички.
Джон Кейнс

С разпадането на паричната икономика практиката на международния бартер става все по-разпространена.
Джон Кейнс

Идеите, а не интересите, са опасни за доброто или злото.
Джон Кейнс

След като започне съмнението, то се разпространява бързо.
Джон Кейнс

Пазарите могат да останат ирационални по-дълго, отколкото можете да останете платежоспособни.
Джон Кейнс

Когато фактите се променят, променям мнението си - какво правите вие, сър?
Джон Кейнс

Може би е исторически вярно, че нито един обществен ред никога не загива, освен от собствената си ръка.
Джон Кейнс