Едмънд Бърк - Цитати

В тази категория има 34 цитата, подредени в 4 страници.

Суеверието е религия на слабите умове.
Едмънд Бърк

Хората с остър ум винаги са потопени в меланхолия.
Едмънд Бърк

Въвеждане на нововъведения не означава да реформираш.
Едмънд Бърк

Кажи ми, какви настроения преобладават в умовете на младите хора, и аз ще ти кажа за характера на следващото поколение.
Едмънд Бърк

Убеден съм, че страданието и болката на другите ни доставят удоволствие, и то немалко.
Едмънд Бърк

Съществува предел, след който търпението и търпимостта престават да бъдат добродетели.
Едмънд Бърк

Обичаите са по-важни, от колкото законите, защото именно зависят законите.
Едмънд Бърк

Тези, които се надяват и няма какво да губят са най-опасните хора на света.
Едмънд Бърк

По-важно е не какво четем, а как и с каква цел.
Едмънд Бърк

Свободата не оцелява, ако народа е продажен.
Едмънд Бърк