Исус Христос - Цитати

Исус Христос наричан още Иисус от Назарет, е основоположник и централна личност в християнството, както и една от най-влиятелните фигури в човешката история. В тази категория има 24 цитата, подредени в 3 страници.

Да не изпитваш Господа твоя Бог.
Исус Христос

За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
Исус Христос

Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Исус Христос

Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.
Исус Христос

Онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
Исус Христос

Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
Исус Христос

Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.
Исус Христос

Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.
Исус Христос

Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.
Исус Христос

И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.
Исус Христос