Мария фон Ебнер-Ешенбах - Цитати

Баронеса Мария фон Ебнер-Ешенбах е австрийска писателка и драматург, авторка предимно на психологически романи и повести. В тази категория има 139 цитата, подредени в 14 страници.

Грубостта е духовна слабост.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Можете да опровергаете убеждение, но предубеждение - никога.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Да бъдеш млад е прекрасно; да бъдеш стар е удобно.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Най-лошите болести не са смъртоносните, а неизлечимите.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Критицизмът може да те направи философ, но само вярата може да те направи апостол.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Афоризмът е последното звено от дългата верига от мисли.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Лош е този, който възпитава деца, които не помнят своето детство.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Да имаш и да не даваш понякога е по-лошо от кражбата.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

Любовта е мъчение, а липсата на любов е смърт.
Мария фон Ебнер-Ешенбах

От лекарите и учителите изискват чудо, а ако то се случи, никой не се удивлява.
Мария фон Ебнер-Ешенбах