Наполеон - Цитати

Наполеон Бонапарт (15 август 1769 г. – 5 май 1821 г.) е действащият владетел на Франция след 1799 г. и първият френски император под името "Наполеон I Велики". В тази категория има 50 цитата, подредени в 5 страници.

Китай е болнав спящ тигър. Но когато се събуди, светът ще затрепери. - прозрение, изказано през 1803 г.
Наполеон

Силата на една армия, както количеството движение в механиката, възлиза на масата, умножена по скоростта.
Наполеон

Започнах да осъзнавам, че хората не са родени да бъдат свободни. Свободата е нужда, изпитвана от малка група хора, чиято природа е дарена с по-благородни умове от множеството.
Наполеон

Цялото изкуство на войната е в добре обмислената, изключително предпазлива отбрана и в дръзкото и мълниеносно нападение.
Наполеон

В живота всичко е математика, единствено чрез известното можем да стигнем до неизвестното.
Наполеон

Всяка неорганизирана част е унищожена, когато тръгнеш срещу нея.
Наполеон

Не е достатъчно, че аз успях - трябва всички останали да се провалят.
Наполеон

Опитът ме научи, че при дадени обстоятелства прилагането на брутална сила е възможно най-човечно. Единствено слабостта е нечовечна. След като е направено всичко, продиктувано от умереността, трябва да се приложи енергичност, без която умереността е просто слабост.
Наполеон

Опитът ме научи, че при дадени обстоятелства прилагането на брутална сила е възможно най-човечно. Единствено слабостта е нечовечна. След като е направено всичко, продиктувано от умереността, трябва да се приложи енергичност, без която умереността е просто слабост.
Наполеон

В обикновени времена и по време на мир трябва да показваш мъдрост и предвидливост.
Наполеон